HỖ TRỢ NGUYÊN NHÂN CỦA CHÚNG TÔI

Tổ chức phi lợi nhuận của chúng tôi làm việc chăm chỉ để phục vụ người lớn của Quận Bernalillo - chúng tôi cung cấp dịch vụ dạy kèm miễn phí cho những người đang học đọc, viết hoặc nói tiếng Anh. Chúng tôi cũng cung cấp chương trình luyện thi GED, các khóa học quốc tịch, phát triển kỹ năng máy tính và dạy kèm toán.

Đóng góp của bạn sẽ có tác động, cho dù bạn đóng góp $ 5 hay $ 500. Từng chút một giúp nâng cao #AdultLiteracy và cải thiện cộng đồng của chúng ta. Các khoản đóng góp sẽ hướng tới việc mở rộng dịch vụ của chúng tôi và mua các tài liệu phù hợp hơn với nhu cầu của học sinh. Cảm ơn sự hỗ trợ của bạn!