'BURQUE BEE

Ngày 14 tháng 9 năm 2019

Chúng tôi đã tổ chức cuộc thi đánh vần 'Burque Bee đầu tiên của mình vào ngày 14 tháng 9 năm 2019 tại Canteen Brewhouse. Mọi người đã có thời gian vui vẻ cùng nhau! Chúng tôi rất vui mừng thông báo rằng chúng tôi đang biến điều này thành một việc thường niên, vì vậy hãy chú ý đến 'Burque Bee thường niên lần thứ hai vào năm 2020!

72309517_2326192400843872_57049113989249
72309517_2326192400843872_57049113989249

71921313_2326192194177226_91846305900312
71921313_2326192194177226_91846305900312

71916058_2326191494177296_47481233640511
71916058_2326191494177296_47481233640511

72309517_2326192400843872_57049113989249
72309517_2326192400843872_57049113989249