top of page
Board of Directors: Meet the Team
IMG_20210313_103622.jpg

Margaret Barker

Margaret Barker là Người sáng lập Ethos Literacy. Cô không bắt đầu sự nghiệp của mình với tư cách là một người ủng hộ việc xóa mù chữ mà là một luật sư. Khi ở tuổi 40, tình trạng sức khỏe buộc cô phải đóng cửa hành nghề luật sư. Sau đó, cô tình nguyện tại trường cao đẳng cộng đồng và khám phá ra niềm đam mê cả đời: học chữ của người lớn. Margaret tiếp tục cống hiến kỹ năng và thời gian của mình cho sự thành công của Ethos Literacy. Margaret đã nhận được những giải thưởng: Marietta College Dis Excellence Alumna Award; Chứng nhận của Thị trưởng Thành phố Albuquerque về Dịch vụ có Tác động; Giải thưởng Dịch vụ Xuất sắc cho Người lớn và Gia đình của Liên minh New Mexico về Đọc viết ở Bang New Mexico. Cô ấy là tác giả của Reading - You Can Do It Too! Năm 2017, cô đại diện cho Ethos Literacy (sau đó được gọi là Reading Works) tại Giải thưởng Văn học của Thư viện Quốc hội Mỹ.

bottom of page