CUỘC THI CÂU CHUYỆN NGẮN HẠN

Ngày 7 tháng 3 năm 2020

Ở đây, chúng tôi đang tập trung tại Nhà máy bia 377 để lắng nghe những người chiến thắng trong Cuộc thi Truyện ngắn Ngắn của chúng tôi. Thử thách là viết một truyện ngắn ngắn không quá 30 từ. Chúng tôi có năm loại: sushi, mẹ của Huck Finn; sâu bướm, bữa sáng và đàn piano. Chúng tôi đã nhận được hơn 190 bài dự thi của các tác giả trên khắp cả nước. Cảm ơn mọi người đã gửi truyện. Xin chúc mừng những người chiến thắng! Tiếp tục cuộn để xem những người chiến thắng của chúng tôi.

IMG_0483.jpg
IMG_0483.jpg

IMG_0505.jpg
IMG_0505.jpg

IMG_0500.jpg
IMG_0500.jpg

IMG_0483.jpg
IMG_0483.jpg

 
best-of-contest.png